Vzdělávání

Sinus Lift – augmentace čelistní dutiny z pohledu implantologa

11.6.2021
Praha, budova Dentamed, Pod Lipami 41

Dopolední program – teorie:

 • úvod do problematiky
 • anatomie maxilárního sinu
 • klinické vyšetření (indikace, kontraindikace, RTG, CBCT)
 • otevřený a uzavřený sinus lift
 • klasifikace defektů laterální oblasti maxily (horizontální, vertikální a mezičelistní vztah)
 • časové plánování léčby
 • instrumentárium
 • rozdělení augmentačních materiálů
 • chirurgické techniky
 • nejčastější komplikace a jejich řešení

Odpolední program – praxe: Práce ve dvojicích na prasečích čelistech:

 • vedení incize
 • odklopení MP laloku
 • vytvoření kost. okénka
 • elevace membrány
 • kondenzace augmentátu
 • sutura rány
Registrovat

Kostní augmentace pomocí techniky Guided Bone Regeneration (GBR) a 3D kostní rekonstrukce pomocí techniky Bone Plates

16.4.2021
Ledeč nad Sázavou, IMPLANTA, pracoviště s akr. II. stupně v oboru stomatochirurgie
 • představení I. kazuistiky (kostní augmentace pomocí GBR technique) – scientific background
 • live Surgery (Guided Bone Regeneration)
 • oběd a diskuze nad kazuistikou
 • představení II. kazuistiky (3D kostní rekonstrukce pomocí Bone Plates) – scientific background
 • live Surgery (3D kostní rekonstrukce pomocí Bone Plates)
 • diskuze nad kazuistikou

Omezená kapacita: 3 lékaři

Registrovat

Socket prezervation a reneneration pomocí biomateriálů obsahujících kolagen.

27.4. 18:00

Prof. Imad About and Prof. Antonio Barone
Moderator: Prof. Eitan Mijiritsky
seminář je součástí vzdělávání na www.bbb.academy

Registrovat

BBB symposium Sevilla

26.6.2021
Sevilla, Španělsko

Cílem sympozia a BBB akademie je jít “nad rámec” specifických otázek týkajících se kosti a biomateriálů. Posluchači získají komplexní představu o orální rehabilitaci, která vyplývá z výzkumu, z dlouhodobých klinických důkazů a nadšení pro profesi.

Pro více informací kontaktujte naší produktovou specialistku Kateřinu Babičovou na e-mail: Katerina.Babicova@dentamed.cz.

Pozvánka