Vzdělávání

Sinus Lift – augmentace čelistní dutiny z pohledu implantologa

11.6.2021
Praha, budova Dentamed, Pod Lipami 41

Dopolední program – teorie:

 • úvod do problematiky
 • anatomie maxilárního sinu
 • klinické vyšetření (indikace, kontraindikace, RTG, CBCT)
 • otevřený a uzavřený sinus lift
 • klasifikace defektů laterální oblasti maxily (horizontální, vertikální a mezičelistní vztah)
 • časové plánování léčby
 • instrumentárium
 • rozdělení augmentačních materiálů
 • chirurgické techniky
 • nejčastější komplikace a jejich řešení

Odpolední program – praxe: Práce ve dvojicích na prasečích čelistech:

 • vedení incize
 • odklopení MP laloku
 • vytvoření kost. okénka
 • elevace membrány
 • kondenzace augmentátu
 • sutura rány
Registrovat

BBB symposium Sevilla

22-23.10.2021
Sevilla, Španělsko

Cílem sympozia a BBB akademie je jít “nad rámec” specifických otázek týkajících se kosti a biomateriálů. Posluchači získají komplexní představu o orální rehabilitaci, která vyplývá z výzkumu, z dlouhodobých klinických důkazů a nadšení pro profesi.

Pro více informací kontaktujte naší produktovou specialistku Kateřinu Babičovou na e-mail: Katerina.Babicova@dentamed.cz.

Pozvánka
Stránka je určena pro odborníky
Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.