Vertikální augmentace

Vertikální regenerace s využitím inlay v zadní části mandibuly

Pohlaví: žena, věk: 60 let
Dokumentaci poskytl Dr. Pietro Felice a profesor Roberto Pistilli (Itálie)

Snímky počítačové tomografie pořízené před augmentací.

Kraniální segment je posunut nahoru a zvednut na úroveň alveolárního hřebene.

Umístění trabekulárního equinního kostního bloku jakožto interpozičního transplantátu.

Fixace transplantátu mini destičkami.

Postoperační panoramatické rentgenové snímky zobrazující interpoziční kostní transplantát mandibuly.

Druhá fáze zákroku – znovuotevření po 3 měsících hojení.

Odběr kostního jádra pro histologické vyhodnocení s použitím trepanačního nástroje s 2 mm vnitřním průměrem.

Panoramatický rentgenový snímek pořízený 4 měsíce po zavedení implantátu.

Intraorální rentgenový snímek pořízený 4 měsíce po zavedení implantátu.

Provizorní protetika nasazena 4 měsíce po umístění implantátu.

Histologický detail (Prof. Ulf Nannmark). Můžete si všimnout těsného spojení biomateriálu a nově vytvořené kosti.

Histologický detail (Prof. Ulf Nannmark). Můžete si všimnout těsného spojení biomateriálu a nově vytvořené kosti.