Horizontální augmentace

Transplantace horizontálního defektu s použitím OsteoBiol Lamina a mp3

Pohlaví: žena, věk: 45 let
Dokumentaci poskytl Dr. Hannes Wachtel (Německo)

Předoperační snímek

Alveolární hřeben s nedostatečnou šířkou pro zavedení implantátu

Snímek v průběhu zákroku zobrazující alveolární defekt. Byl proveden sinus lift kvůli omezeným vertikálním i horizontálním rozměrům

Fixace kortikální laminy OsteoBiol Cortical Lamina s použitím titanových hřebů. Fixace provedena před augmentací hřebene.

Rekonstrukce alveolárního hřebene s použitím produktu OsteoBiol mp3.

Pokrytí augmentované oblasti produktem OsteoBiol Lamina.

Provedeno primární zašití laloku.

Digitální tomografie 6 měsíců po augmentaci zobrazuje množství nově vytvořené kosti.

Snímek z průběhu zákroku augmentované oblasti 6 měsíců po augmentaci.

Zavedení dvou implantátů.

Pooperační snímek.

Konečná protetická rekonstrukce.