Sinus Lift laterálním přístupem

Sinus Lift laterálním přístupem souběžně se zavedením implantátu a horizontální augmentací

Pohlaví: žena, věk: 42 let
Dokumentaci poskytl Dr. Rosario Sentineri (Itálie)

Prvotní rentgenový snímek zobrazující 3 mm vysokou reziduální kost

Odklopení laloku, lze zaznamenat značnou resorpci vestibulární kosti

Provedení antrostomie technikou Piezosurgery

Membrána OsteoBiol Evolution je vložena prostřednictvím antrostomie, aby Schneiderovu membránu chránila před augmentátem

Maxilární sinus augmentován s použitím produktu OsteoBiol mp3

Okamžité zavedení implantátu

Membrána OsteoBiol Evolution je stabilizována pomocí osteosyntetických šroubů nad antrostomií

Stimulace kortikální kosti

Transplantace produktu OsteoBiol mp3 na vestibulární stranu defektu pro horizontální augmentaci

Membrána OsteoBiol Evolution je stabilizována transpalatinální suturou

Konečný stav

Pooperační rentgenový snímek