Sinus Lift laterálním přístupem

Sinus Lift laterálním přístupem a ošetření horizontálního defektu

Pohlaví: žena, věk: 46 let
Dokumentaci poskytl Dr. Bruno Negri (Španělsko)

Předoperační RTG zobrazující nedostatečnou reziduální výšku kosti v levém maxilárním kvadrantu

Provedena osteotomie pro získání přístupu k maxilárnímu sinu. Všimněte si bukálního vyklenutí horní čelisti dokazující horizontální defekt kosti

Autologní kost shromážděna kostní škrabkou z tuberu a zadní stěny maxily

Transplantace bukálního vyklenutí autologní kostí a aplikace produktu OsteoBiol Apatos do sinu.

Augmentace s použitím produktu OsteoBiol mp3, který překrývá předchozí biomateriál a autologní kost

Umístění kolagenní membrány OsteoBiol® Evolution překrývající okénko sinu ve dvou vrstvách

Pooperační rentgenový snímek

Pooperační rentgenový snímek zobrazující rehabilitaci 15 měsíců po provedení sinus liftu a 9 měsíců po zavedení implantátu (odložená implantace)

Konečný stav