Sinus Lift krestálním přístupem

Sinus Lift krestálním přístupem ve třech umístěních

Pohlaví: muž, věk: 45 let
Dokumentaci poskytl Dr. José Calvo Guirado (Španělsko)

Předoperační panoramatický rentgenový snímek

Původní situace, tři chybějící zuby budou nahrazeny třemi samostatnými implantáty

Odklopení laloku a expozice hřebenu, přítomen je rovněž horizontální defekt

Provedení osteotomie na třech místech

Maxilární dno sinusu je zvednuto produktem OsteoBiol Gel 40

Augmentace byla dokončena a implantáty lze nyní zavést

Zavedení tří implantátů

Příprava směsi autologní kosti a produktu OsteoBiol Gel 40

Směs kostí/biomateriálů je transplantována na vestibulární stranu defektu pro dokončení horizontální augmentace

Laloky jsou přemístěny a zašity

Panoramatický rentgenový snímek po zákroku

Konečná situace