Vertikální augmentace

Regenerace verikální kosti frontální části mandibuly

Pohlaví: žena, věk: 58 let
Dokumentaci poskytl Dr. Miha Kočar (Slovinsko)

Těžce resorbovaný alveolární hřeben v době prvního chirurgického zákroku.

Semicirkulární osteotomie provedená diamantovou kotoučovou pilkou při celkové anestezii.

Osteotomie lingvální kompaktní kosti provedená dlátem za účelem zamezení poškození lingválního periostu. Mobilní segment residuálního hřebene byl pokryt měkkou tkání pro dostatečné krevní zásobení.

Zavedení vytvarovaného produktu OsteoBiol Sp-Block mezi mobilní a stabilní segment mandibuly.

Mobilní segment zafixován dvěma mini destičkami. Otvory byly rovněž zaplněny částicemi produktu OsteoBiol Sp-Block získanými jeho pomletím.

Klidně zahojená rána 10 dní po chirurgickém zákroku.

Opětovné otevření rány v lokální anestezii 6 měsícůpo augmentaci, při které byl použit produkt Sp-Block, z důvodu implantace. Byla zjištěna vitální kost se začleněným xenotransplantátem. Mini destičky se všemi šrouby byly na svém místě.

Zavedení dvou implantátů (oblast 42, 32). V oblasti 42 byla zjištěna minimální dehiscence.

Zavedení implantátu Brånemark NP.

Suprakonstrukce podpírající protézu se stabilní mukózou 7 měsíců po implantaci a 3 měsíce po umístění abutmentu.

Rehabilitace s vyjímatelnou protézou na obou čelistech.

Rentgenový snímek 13 měsíců po augmentaci a 7 měsíců po implantaci. Oba implantáty protetické struktury vykazují stabilní periimplantátovou kost.