Dehiscence a fenestrace

Regenerace kosti kolem implantátu

Pohlaví: muž, věk: 60 let
Dokumentaci poskytl Dr. Giuseppe Famá (Itálie)

Snímek OPG: oblast defektu je 12

Klinická situace bezzubé oblasti 12

Zavedení implantátu s výraznou vestibulární dehiscencí

Značná resorpce kosti je z okluzního pohledu evidentní

Standardní membrána OsteoBiol Evolution je přichycena k palatinální kosti

OsteoBiol mp3 je transplantován do defektu

Uzavřený defekt je zcela naplněn produktem OsteoBiol mp3

Membrána je přizpůsobena vestibulární straně a nasáklá krví

Sutura

Snímek OPG s implantátem na 12