Alveolární regenerace

Prezervace hřebene

Pohlaví: žena, věk: 49 let
Dokumentaci poskytl Antonio Murillo Rodriguez (Španělsko)

Předoperační snímek.

Snímek po extrakci, ztráta měkké a kostní tkání je evidentní.

Snímek během zákroku, vertikální defekt na 24.

Umístění implantátů na 23 a 25 poblíž kostního defektu.

Umístění implantátů na 24 s expozicí závitů 14.

Ošetření defektu produktem OsteoBiol Apatos smíchaným s autologní kostí.

Zavedení kortikální laminy OsteoBiol Cortical Lamina, aby bylo zamezeno kolapsu vertikálního defektu.

Detail (okluzní pohled) regenerace kosti s použitím produktů OsteoBiol Apatos a OsteoBiol Lamina a stehů PP 5/0.

Prvotní uzavření rány z vertibulární strany.

Detail ošetřené oblasti po 8 měsících.

Kompletní regenerace kosti vertikálního defektu.

Perlapikální rentgenový snímek.