Alveolární regenerace

Prezervace alveolárního hřebene

Pohlaví: žena, věk: 21 let
Dokumentaci poskytl Dr. Roberto Rossi

Rentgenový snímek prvního horního premoláru zobrazující periapikální ztrátu kosti

Klinický pohled během zákroku zobrazující rozsáhlý deficit alveolární kosti v okolí horního premoláru

Klinický pohled během zákroku zobrazující deficit kosti po extrakci zubu

Klinický pohled během zákroku zobrazující transplantaci produktu mp3

Primární uzavření měkké tkáně mukoperiostálním lalokem po jeho koronálním uvolnění

Okluzní pohled na měkkou tkáň po 6 měsíčním hojení

Vestibulární pohled na měkkou tkáň po 6 měsíčním hojení

Vestibulární pohled na implantát umístěný v obnovené kosti

Okluzní pohled na implantát umístěný v obnovené kosti. Všimněte si prosím, jak byl profil tvrdé tkáně správně obnoven, aby fixoval měkké tkáně

Klinický pohled zobrazující konečnou protetickou rehabilitaci 3 měsíce po zavedení implantátu