Inovace

Ze studií a výzkumů vyplynulo, že autologní kost je při regeneraci kosti zlatým standardem (1,2).

Dobře jsou však známy také nevýhody, které jsou s využitím a transplantací autologní kosti spojeny (3,4). Cílem regenerace kosti je nahradit její deficity nově vytvořenou kvalitní tkání, a to při dosažení funkčního zotavení a estetičnosti. Za účelem dosažení zmíněných výsledků byl o klinickém chování biomateriálů proveden nespočet studií.

Ze zkoumání klinických výsledků a komerčního rozšíření nejrůznějších výrobků vyvinutých biomedicínským průmyslem vyplynulo, že biomateriály přírodního původu mají nad biomateriály syntetického původu jasnou nadvládu.

Složení zvířecí kosti je lidské kosti morfologicky mnohem podobnější než složení jakéhokoli uměle vyrobeného materiálu. Morfologické schéma a vlastnosti umělých biomateriálů byly vytvořeny nepřirozenou cestou a od složení přirozené kosti se v mnohém liší (5).

Za posledních třicet let bylo v oblasti bezproblémové transplantace heterologních materiálů do lidského těla vyvinuto několik postupů (6,7). První takto vyrobené materiály přinesly povzbuzující výsledky, dokonce i když byly vyrobeny pouze z minerální matrix kosti.

Nová generace materiálů OsteoBiol jde díky revoluční technologii mnohem dále. Přirozené tvorbě nové kosti napomáhá stimulací a urychlením kontaktní osteogeneze, to vše s chováním podobajícím se chování autologní kosti(8).