Augmentace měkké tkáně

Gingivální recesy ošetřené s použitím OsteoBiol Derma

Pohlaví: žena, věk: 55 let
Dokumentaci poskytl profesor Rok Gašperšič (Slovinsko)

Mnohočetné recesy a eroze v dolním frontálním úseku.

Mnohočetné recesy a eroze v dolním frontálním úseku.

Náhrada defektů skloviny.

Náhrada defektů skloviny.

Náhrada defektů skloviny.

Odklopení laloku.

Přišití membrány OsteoBiol Derma.

Přišití membrány OsteoBiol Derma.

Přišití membrány OsteoBiol Derma.

Uzavření laloku a hojení.

Stav po 2 týdnech.

Stav po třech měsících.